Uproszczona restrukturyzacja – kto i kiedy może z niej skorzystać?

Uproszczona restrukturyzacja to odpowiedź na problemy przedsiębiorców, spowodowane pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. Jej celem jest zapewnienie przedsiębiorcom pomocy w utrzymaniu płynności finansowej i umożliwienie dalszego funkcjonowania. Co odróżnia uproszczoną restrukturyzację od dotychczasowych rozwiązań? Przede wszystkim szybkość prowadzonego postępowania, zagwarantowanie...

Sposoby zabezpieczenia umów – na co zwracać uwagę podpisując umowę?

Każdy przedsiębiorca zawiera w ramach prowadzonej działalności gospodarczej liczne umowy, celem uregulowania zasad współpracy z kontrahentami. W kontraktach można zawrzeć wszelkie ustalenia (w granicach swobody umów), na które godzą się obie strony, dlatego warto skonstruować umowę tak, żeby poprzez nałożenie na strony dodatkowych obowiązków zwiększyć prawdopodobieństwo...