Radca prawny

Czy mam prawo do zachowku?

  Komu i w jakiej wysokości przysługuje zachowek? Każdy z nas może dowolnie rozporządzać swoim majątkiem, również na wypadek śmierci. Aby wskazać osoby, które będą uprawnione do dziedziczenia majątku, wystarczy sporządzić testament. Czasami okazuje się jednak, że ostatnia wola testatora jest zaskakująca dla jego najbliższych. Przykładowo, w testamencie pominięte...

Czy nieobecność w pracy może być przyczyną zwolnienia?

  Twój pracownik nie przyszedł do pracy? Zastanawiasz się, co się stało, chwytasz za telefon, wykręcasz  numer i… odpowiada Ci cisza. Dzwonisz drugi, trzeci, a potem czwarty raz – próby skontaktowania się z pracownikiem są jednak bezskuteczne. Co robić? Zwalniać? Czekać? A jeśli czekać – jak długo i na co? Pamiętaj, że jeśli podwładny nie pojawił się danego dnia w...

Włączamy się do akcji „RatujBiznes”

Z każdym kolejnym dniem polscy przedsiębiorcy coraz bardziej odczuwają skutki pandemii koronawirusa 2019-nCoV w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Aby pomóc przedsiębiorcom w tym nadzwyczajnym dla nich okresie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zorganizował akcję #RatujBiznes. Rozumiejąc trudną sytuację, w jakiej znaleźli się polscy przedsiębiorcy,...
Źródło do zdjęcia: House photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

Tarcza antykryzysowa a umowy najmu

  Jedna z ustaw pakietu antykryzysowego, tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „specustawa antykryzysowa”), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r. zawiera...